bai tap este

Phan Đình Thương

26/01/2018 lúc 02:23:25

Hợp chất X tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3/NH3. Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam O2 (cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích CO2 thu được vượt quá 0,7 lít (ở đktc). Xác định công thức cấu tạo của X.

14:27:42

 

Trả lời