Chính sách bảo mật thông tin của truonghoc360.com

08:03 11/22/2017

1. Mục đích và phạm vi thu thập: 

 Ban quản trị www.truonghoc360.com thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.truonghoc360.com bao gồm: email, số điện thoại, địa chỉ, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà www.truonghoc360.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để www.truonghoc360.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký mua khóa học trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. 

Trong quá trình sử dụng dịch vụ tại website www.truonghoc360.com, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về Yêu cầu dịch vụ đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste www.truonghoc360.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. 

2. Phạm vi sử dụng thông tin: 

www.truonghoc360.comsử dụng thông tin thành viên cung cấp để: 

• Giới thiệu và cung cấp các khóa học, các sự kiện giáo dục mới nhất đến thành viên; 

• Xác nhận yêu cầu khóa học hoặc xác nhận tình trạng đăng ký thành viên. 

• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website www.truonghoc360.com ; 

• Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên; 

• Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt. 

• Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.truonghoc360.com . 

* Thanh toán cho giảng viên khi giảng viên bán khóa học trong tài khoản có từ 1.000.000 VND trở lên

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: www.truonghoc360.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên. 

3. Thời gian lưu trữ thông tin 

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.truonghoc360.com. Thành viên có thể đăng nhập để sửa chữa hoặc thay đổi thông tin cá nhân trên www.truonghoc360.com

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình. 

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu www.truonghoc360.com thực hiện việc này. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website www.truonghoc360.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, www.truonghoc360.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, www.truonghoc360.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời. 

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng 

Thông tin cá nhân của thành viên trên www.truonghoc360.com được www.truonghoc360.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.truonghoc360.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. 

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, www.truonghoc360.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. 

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin đặt hàng trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên www.truonghoc360.com. 

Ban quản lý www.truonghoc360.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua, bán hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý www.truonghoc360.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

6. Bảo mật và Bản quyền nội dung với các tài liệu của giảng viên

Truonghoc360.com được xây dựng với công nghệ bảo mật tối cao. Tất cả nội dung khóa học của bạn được mã hóa và lưu trữ trong các máy chủ được bảo đảm. Nội dung của bạn được giải mã trước khi học viên được nhìn thấy, vì vậy hạn chế tối đa khả năng vi phạm bản quyền. Và điều quan trọng là bạn sở hữu tất cả mọi nội dung của khóa học.

Chuyên mục chia sẽ tài liệu là các tài liệu hay của bạn mà bạn muốn chia sẽ cho tất cả mọi người, nên các tài liệu này sẽ không được bảo mật.

Các câu bài tập nhỏ mà bạn tự biên soạn khi soạn một bài trắc nghiệm, hoặc soạn đề thi từ thư viện ngân hàng câu hỏi sẽ được đưa vào thư viện ngân hàng câu hỏi của truonghoc360.com, nên chúng củng sẽ không được bảo mật về bản quyền nội dung.