Hỏi đáp hình học

Image

truonghoc360.com

08/08/2017 lúc 10:07:31

Cho tam giác ABC nhọn có AC > AB,đường cao AH.
a.Chứng minh HC > HB.
b.Lấy điểm E thuộc AH, chứng minh EC > EB.
c.Vẽ trung tuyến AM, trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD.So sánh góc ADC và góc DAC.
d.So sánh góc BAH và góc CAH.
e.Vẽ hai điểm P,Q sao cho AB, AC lần lượt là trung trực của các đoạn thẳng HP và HQ. Chứng minh tam giác APQ cân.

Help me.nhớ vẽ hình nhé

Trả lời