mạch điện

Image

truonghoc360.com

24/11/2018 lúc 01:38:04

cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động là ξ=12(V)ξ=12(V) , điện trợ trong r=3(Ω)r=3(Ω) , mạch ngoài gồm điện trở R1=6(Ω)R1=6(Ω) mắc song song với một điện trở RR . Để công suất tiêu thụ trên điện trở RR đạt giá trị nhỏ nhất thì điện trở RRphải có giá trị bao nhiêu .

Đ/A : R1=2(Ω)R1=2(Ω)

giải đúng -------tặng-----------1GP-----------------(chức vụ o cao --> o giám treo trưởng nhiều :(( )-------------------------------------

Trả lời