Toán 12

Image

truonghoc360.com

24/11/2018 lúc 01:51:04

thực hiện phép tính

a)P=11+62116211+62−11−62

b)Q=17+122+17122

Trả lời