vật lý 9

Image

truonghoc360.com

24/11/2018 lúc 01:40:42

biết R1=4 Ω , R2 = 2 Ω , R3=5 Ω , R4=6 Ω điện trở của ampe kế , khóa K và dây dẫn không đáng kể , điện trở của von kế cô cùng lớn

a) khi K đóng tính số chỉ của ampeke , vôn kế và công suất tiêu hao của R2

Trả lời