vật lý 9

Image

truonghoc360.com

24/11/2018 lúc 01:45:08

Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 2 ôm .Hai bóng đèn có ghi 20V-40W (Đ1) vàđèn (Đ2 )là 10V-10W , R2 là một biến trở.Người ta dịch chuyển con chạy trên R2 sao cho 2 bóng đèn sáng bình thường

a)Tính R2

b) Tính R của công suất toàn mạch.

c)Thay đèn D3 6V-18W vào vị trí R1. Thì các đèn sáng như thế nào?

d)Điều chỉnh R2 như thế nào để các đèn sáng bình thường?

Trả lời