vật lý 9

Image

truonghoc360.com

24/11/2018 lúc 01:46:38

Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức là U1=U2= 3V, khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1=4Ω và R2= 6Ω. Hai đèn này được mắc cùng với một biến trở vào hiệu điện thế U=9V theo sơ đồ như hình vẽ.

a) Hỏi phải điều chỉnh biến trở có giá trị là bao nhiêu để đèn sáng bình thường. Tính công suất tiêu thụ của biến trở khi đó.

b)Tính công của dòng điện sản ra ở biến trở và ở toàn mạch trong 6 phút.

c) Biến trở này có điện trở lớn nhất là 15Ω, được quấn bằng dây dẫn hợp kim có chiều dài 7,5m và tiết diện 0,25 mm2. Tìm điện trở suất của dây hợp kim này.

Trả lời