Môn Hóa Tạo khóa học

Miễn phí

Đề ôn tập môn hóa lớp 11 năm 2020-2021

(0)
300

Phan Đình Thương

Giảng viên

1.000 đ

CHUYÊN ĐỀ: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM

(5)
176

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

CHUYÊN ĐỀ: KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ

(0)
264

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

CHUYÊN ĐỀ: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

(5)
272

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

2.000 đ

TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC LỚP 11

(5)
337

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

2.000 đ

TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC LỚP 12

(5)
293

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

TỔNG HỢP CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA

(5)
259

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

CHƯƠNG 3: AMIN - AMINO AXIT - PEPTIT

(0)
260

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

CHƯƠNG 2: CACBOHIDRAT

(3)
241

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT

(5)
295

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

1.000 đ

Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối

(0)
445
Image

truonghoc360.com

Giảng viên

1.000 đ

Đề kiểm tra môn hóa lớp 10

(0)
546

Phan Đình Thương

Giảng viên

1.000 đ

Đề kiểm tra môn hóa lớp 12

(0)
562

Phan Đình Thương

Giảng viên

1.000 đ

Đề thi thử THPTQG các trường môn hóa 2018

(0)
491
Image

truonghoc360.com

Giảng viên

1.000 đ

Đề thi THPTQG của BGD môn Hóa năm 2018

(0)
476

Phan Đình Thương

Giảng viên