Môn Hóa Tạo khóa học

Miễn phí

Đề thi thử THPTQG môn Hóa lớp 12 năm 2022

(0)
117

Phan Đình Thương

Giảng viên

Miễn phí

Đề thi thử học sinh giỏi môn hóa lớp 12 năm 2022

(0)
121

Phan Đình Thương

Giảng viên

Miễn phí

Đề ôn tập môn hóa lớp 11 năm 2020-2021

(0)
498

Phan Đình Thương

Giảng viên

1.000 đ

CHUYÊN ĐỀ: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM

(5)
341

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

CHUYÊN ĐỀ: KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ

(0)
451

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

CHUYÊN ĐỀ: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

(5)
473

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

2.000 đ

TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC LỚP 11

(5)
500

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

2.000 đ

TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC LỚP 12

(5)
440

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

TỔNG HỢP CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA

(5)
366

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

CHƯƠNG 3: AMIN - AMINO AXIT - PEPTIT

(0)
378

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

CHƯƠNG 2: CACBOHIDRAT

(3)
354

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT

(5)
408

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

1.000 đ

Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối

(0)
557
Image

truonghoc360.com

Giảng viên

1.000 đ

Đề kiểm tra môn hóa lớp 10

(0)
661

Phan Đình Thương

Giảng viên

1.000 đ

Đề kiểm tra môn hóa lớp 12

(0)
679

Phan Đình Thương

Giảng viên

Miễn phí

Đề thi thử môn Hóa

(0)
606
Image

truonghoc360.com

Giảng viên

1.000 đ

Đề thi THPTQG của BGD môn Hóa năm 2018

(0)
589

Phan Đình Thương

Giảng viên