Môn Hóa Tạo khóa học

Miễn phí

Đề thi thử THPTQG môn Hóa lớp 12 năm 2022

(0)
74

Phan Đình Thương

Giảng viên

Miễn phí

Đề thi thử học sinh giỏi môn hóa lớp 12 năm 2022

(0)
50

Phan Đình Thương

Giảng viên

Miễn phí

Đề ôn tập môn hóa lớp 11 năm 2020-2021

(0)
459

Phan Đình Thương

Giảng viên

1.000 đ

CHUYÊN ĐỀ: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM

(5)
307

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

CHUYÊN ĐỀ: KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ

(0)
411

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

CHUYÊN ĐỀ: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

(5)
426

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

2.000 đ

TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC LỚP 11

(5)
476

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

2.000 đ

TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC LỚP 12

(5)
419

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

TỔNG HỢP CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA

(5)
345

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

CHƯƠNG 3: AMIN - AMINO AXIT - PEPTIT

(0)
354

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

CHƯƠNG 2: CACBOHIDRAT

(3)
330

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT

(5)
384

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

1.000 đ

Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối

(0)
534
Image

truonghoc360.com

Giảng viên

1.000 đ

Đề kiểm tra môn hóa lớp 10

(0)
638

Phan Đình Thương

Giảng viên

1.000 đ

Đề kiểm tra môn hóa lớp 12

(0)
658

Phan Đình Thương

Giảng viên

Miễn phí

Đề thi thử môn Hóa

(0)
602
Image

truonghoc360.com

Giảng viên

1.000 đ

Đề thi THPTQG của BGD môn Hóa năm 2018

(0)
567

Phan Đình Thương

Giảng viên