Môn Hóa Tạo khóa học

Miễn phí

Đề ôn tập môn hóa lớp 11 năm 2020-2021

(0)
350

Phan Đình Thương

Giảng viên

1.000 đ

CHUYÊN ĐỀ: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM

(5)
223

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

CHUYÊN ĐỀ: KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ

(0)
321

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

CHUYÊN ĐỀ: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

(5)
326

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

2.000 đ

TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC LỚP 11

(5)
383

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

2.000 đ

TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC LỚP 12

(5)
339

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

TỔNG HỢP CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA

(5)
289

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

CHƯƠNG 3: AMIN - AMINO AXIT - PEPTIT

(0)
295

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

CHƯƠNG 2: CACBOHIDRAT

(3)
273

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

Miễn phí

CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT

(5)
328

Nguyễn Phú Hoạt

Giảng viên

1.000 đ

Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối

(0)
477
Image

truonghoc360.com

Giảng viên

1.000 đ

Đề kiểm tra môn hóa lớp 10

(0)
579

Phan Đình Thương

Giảng viên

1.000 đ

Đề kiểm tra môn hóa lớp 12

(0)
597

Phan Đình Thương

Giảng viên

1.000 đ

Đề thi thử THPTQG các trường môn hóa 2018

(0)
526
Image

truonghoc360.com

Giảng viên

1.000 đ

Đề thi THPTQG của BGD môn Hóa năm 2018

(0)
509

Phan Đình Thương

Giảng viên